Sağlıklı bir Ortamda sağlıklı İnsanlar

Harford County Yerel Sağlık İyileşme Süreci

2011 yılında, Maryland başlatılan (GEMİ)devlet Sağlık İyileşme Süreci Maryland sağlık sorunları proritize. GEMİNİN amacı, sorumluluk, Maryland sağlık ilerleme oluşturmak ve ölçmek, yerel eylem ve kamu katılımı için bir çerçeve sağlamaktır. Bu girişim, yerel düzeyde (LHİCs) Yerel Sağlık İyileştirme Koalisyonlar yoluyla uygulanır. Bu LHİC amacı sağlık konusunda özellikle dikkat ile tüm halkın sağlığını geliştirmektir.

(LHİP) Harford County Yerel Sağlık İyileşme Süreci yerel eylem için üç sağlık öncelikleri etrafında merkezleri. Çalışma grupları ve Yerel Sağlık Eylem Planları oldu her bir öncelik için kurulmuş.

Çalışma grupları:

Obezite Önleme/ Sağlıklı Beslenme ve Aktif Yaşam Çalışma Grubu

Tütün Kullanımı Önleme/ Tütün Serbest Çalışma Grubu Oturma

Davranışsal Sağlık Çalışma Grubu

LHİC Toplantılar:

17 Ekim 2016 LHİC Toplantı

13 Ekim 2015 LHİC Toplantı

20 Ekim 2014 LHİC Toplantı

8 Ekim 2013 LHİC Toplantı

4 Ekim 2012 LHİC Toplantı

8 Aralık 2011 LHİC Toplantı

Diğer Toplantılar:

2 Kasım 2011 Koalisyonu Yürütme Kurulu Toplantısı

Aralık 2012: Harford County Toplum Sağlığı Değerlendirme ve Toplum Sağlığı Gelişim Planı yayınladı.

Arşivlenmiş Haber Bültenleri

Mart 2013

Nisan 2013

Temmuz 2013

Ekim 2013

Ocak 2014

Nisan 2014

Temmuz 2014

Ekim 2014

Ocak 2015

2015 Nisan

2015 Ağustos

2015 Kasım

Yerel İrtibat: Susan Kelly, Sağlık Memuru, Harford County Sağlık Bakanlığı, 410-838-1500.

Translated by Yandex.Translate and Global Translator