Những Người khỏe mạnh trong một Môi trường Lành mạnh

  • Tháng là Tháng Chuẩn bị Quốc gia. Bấm cho các nguồn tài nguyên, và xem làm thế nào anh có thể chuẩn bị cho một trường hợp khẩn cấp.

Translated by Yandex.Translate and Global Translator

**Sắp Tới Naloxone Đào Tạo** Naloxone Chương Trình Đào Tạo

Mới Sắp tới tập Huấn ngày 26, 2017 Naloxone (NARCAN®, EVZIO®) là một toa thuốc mà an toàn và hiệu quả đảo ngược một á phiện quá liều. Thuốc phiện là một loại thuốc mà bao gồm heroin và thuốc giảm đau như oxycodone (OxyContin®, Percocet®), tập (Vicodin®, Lortab®), oxymorphone (Opana®), hydromorphone (Dilaudid®), morphine (MS t. theo th®), fentanyl (Duragesic®) và điều trị. Naloxone KHÔNG: [...]

Tiếp Tục Đọc Sách

Maryland Bộ sức Khỏe bản 2017 quý đầu tiên tử dữ liệu quá liều

Fentanyl-liên quan đến cái chết cho thấy lớn nhất tăng Baltimore (tháng 4, 2017) – Maryland Sở y Tế hôm nay phát hành dữ liệu cho gây tử vong quá liều trong quý đầu tiên của 2017. Trong thời gian này, trong đó bao gồm tháng của 2017, đã có 550 quá liều-liên quan đến cái chết trong trạng thái bao gồm cả 372 fentanyl-liên quan đến cái chết. Các báo cáo là đã đăng trên [...]

Tiếp Tục Đọc Sách