Khỏe mạnh Người trong lành Mạnh Môi trường

Tác giả Kho lưu | mmraz

Quốc Gia Sức Khỏe Cộng Đồng Tuần Năm 2016

QUỐC gia sức KHỎE CỘNG đồng TUẦN quan sát NATIONALLY VÀ địa phương Tin Khí, MD – 29 tháng ba, Năm 2016 – Mỗi năm, trong đầu tiên đầy tuần của cô April, người Mỹ sức Khỏe Cộng đồng liên hiệp gia nhập với những chuyên nghiệp và cộng tác nationwide để nhận ra những đóng góp của sức khoẻ cộng đồng và chiếu sáng vấn đề quan trọng đối với tiến bộ của chúng tôi [...]

Tiếp Tục Đọc Sách

Thấp Giá Dại Clinics

Đó là thời gian của năm nữa! Cái Harford Hạt Y Khoa là đề nghị của họ thường niên giá thấp dại vaccinations cho thú nuôi của cậu! Có chó, mèo và bọn lính mới, làm ơn! Chủ nhật 24 tháng tư, năm 2016 từ cái 2-4pm địa điểm là ở Tin Khí, havre không de Grace và Abingdon ngày chủ nhật vào, có Thể 1, năm 2016 từ cái 2-4pm địa điểm là ở Joppa, Darlington, [...]

Tiếp Tục Đọc Sách

Thuốc Lá Cessation Lịch Tháng Giêng Tháng Sáu Năm 2016

Cái Harford Hạt sức Khỏe bộ Phận cung cấp những lá cessation học ở giá cho mọi người dùng thuốc lá ai muốn bỏ việc. Chúng tôi yêu cầu pre-đạo luật đăng ký cho tất cả lớp. Nicotine đắp vá, ho hay cao su có thể có mặt tại không có giá cho những ai có đủ khả năng. Thêm thông tin hay để giấy đăng ký, gọi (410) 612-1781 thường giữa số 8:00 giờ sáng [...]

Tiếp Tục Đọc Sách

Aberdeen Vị Trí Đóng - Cập Nhật

Cái Aberdeen trí của Harford Hạt sức Khỏe Sở sẽ đóng cửa cho tới khi có thông báo mới. *Cập nhật* tất Cả Aberdeen trí dịch vụ sẽ bị chuyển tới Swan Creek ngôi Làng ở havre không de Grace trễ mùa Đông/sớm hơn mùa Xuân. WIC dịch vụ tất cả nằm ở Woodbridge vị trí. Medicaid và MCHP tạm thời nằm ở Tin Khí văn phòng [...]

Tiếp Tục Đọc Sách

Maryland Có ngày 1 xác Nhận Influenza Vụ Mùa, sự thúc giục đậu mùa

Ở Baltimore, MD (tháng 5, 2015) – Người đầu tiên nghiên cứu-đã được xác định vụ án của seasonal influenza trong Maryland đã diagnosed trong một người lớn ở Baltimore thành phố khu vực. Cá nhân là không phải nhập viện. Cảm căng thẳng là loại A (H1N1). Năm nay influenza vắc xin formulation gồm MỘT (H1N1) căng thẳng. "Cảm còn rất hay lây bệnh [...]

Tiếp Tục Đọc Sách

Ngày 13, 2015 LHIC Gặp

Hoạch Phút TÀU Bang Cập nhật – Ann Walsh thứ 5 hàng năm Gặp Harford Hạt Dữ liệu Cập nhật – Tiến sĩ Russell Moy nhóm làm cập nhật: Behavioral sức Khỏe – Sharon Lipford, Ghế Obesity – Bari Klein, Ghế thuốc Lá – Vickie Nhóm - Ghế Bảng Presentations: khu vực Tác cho Hệ thống Y tế sự biến - Colin Ward Khỏe mạnh Harford - Sharon Lipford Tây Cecil sức Khỏe Tâm FQHC - Mark Rajkowski quan Tâm Lịch [...]

Tiếp Tục Đọc Sách