Khỏe mạnh Người trong lành Mạnh Môi trường

Sau Giờ

Bình thường của tiếng của chiến dịch đang thứ hai rồi qua thứ sáu, 8:00 giờ LÀ tới 5:00 PM. Nếu anh có một môi trường y tế khẩn cấp, xin hãy gọi Khẩn cấp Dịch, Trung tâm chỉ huy ở 410-638-3400. Nếu anh là một bác sĩ giỏi của bệnh viện, hoặc chăm sóc cung cấp và cần nói chuyện với communicable bệnh chuyên gia gọi, xin vui lòng gọi 443-243-5726. Nếu anh gọi là không trả lời ngay lập tức, làm ơn để lại tin nhắn sẽ có ai đó gọi lại sớm nhất có thể.

Translated by Yandex.Translate and Global Translator