Những Người khỏe mạnh trong một Môi trường Lành mạnh

Harford County Thuốc Khảo Sát: Hãy Xem Xét!

Mỗi quận ở Bang Maryland đang tham gia vào một cuộc điều tra thông báo cho những nỗ lực để ngăn chặn lạm dụng ma túy và cứu sống. Nếu bạn là một Harford County người lớn (hơn 18 tuổi) hãy xem xét việc này 10 phút khảo sát. Phản hồi của bạn là vô cùng quý giá.

Bạn có thể truy cập vào các khảo sát Ở ĐÂY.

Translated by Yandex.Translate and Global Translator