Khỏe mạnh Người trong lành Mạnh Môi trường

Thấp Giá Dại Clinics

Đó là thời gian của năm nữa! Cái Harford Hạt Y Khoa là đề nghị của họ thường niên giá thấp dại vaccinations cho thú nuôi của cậu! Có chó, mèo và bọn lính mới, làm ơn!

Chủ nhật 24 tháng tư, năm 2016 từ cái 2-4pm

Địa điểm là ở Tin Khí, havre không de Grace và Abingdon

Chủ nhật, ngày 1, năm 2016 từ cái 2-4pm

Địa điểm là ở Joppa, Darlington, Aberdeen và Jarrettsville

Làm ơn NHẤN VÀO ĐÂY suốt tờ rơi quảng cáo với vị trí địa chỉ và thông tin.

Ông cũng có thể tải cưng đăng ký và những giấy đăng ký thú nuôi của cậu để tiết kiệm ít thời gian! Anh có thể tải và in hình Ở ĐÂYmà .

Translated by Yandex.Translate and Global Translator