Khỏe mạnh Người trong lành Mạnh Môi trường

Quốc Gia Sức Khỏe Cộng Đồng Tuần Năm 2016

QUỐC GIA SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG TUẦN QUAN SÁT NATIONALLY VÀ ĐỊA PHƯƠNG

 Tin Khí, MD – 29 tháng ba, năm 2016 – Mỗi năm, trong đầu tiên đầy tuần của cô April, người Mỹ sức Khỏe Cộng đồng liên hiệp gia nhập với những chuyên nghiệp và cộng tác nationwide để nhận ra những đóng góp của sức khoẻ cộng đồng và chiếu sáng vấn đề quan trọng đối với tiến bộ của đất nước sức khỏe con người. Năm nay, Quốc gia sức Khỏe Cộng đồng Tuần cần được thứ hai, ngày 4 tháng tư qua 10 tháng tưhãyvà sẽ tập trung vào công ", mục tiêu của làm người MỸ người Healthiest Quốc gia trong Một thế Hệ, bởi 2030.

Mặc dù tình trạng sức khỏe trong Harford vẫn ổn định, và vẫn là những người tốt nhất ở bang, Harford Hạt sức Khỏe sĩ Quan Susan Kelly biết tận dụng sức mạnh của cộng đồng sự hợp tác. "Sức khỏe cộng đồng bộ phận chơi một cái chìa, vai trò quan trọng trong đời và rất là của người và cộng đồng xung quanh họ đã phục vụ và mở rộng tầm bắn của vụ đó cho lên chức sức khỏe cách cư xử ép buộc ngăn chặn được bệnh tật và bị thương, hãy đảm bảo an toàn thức ăn, nước và dọn sạch không khí, thích nghi với sức khỏe ảnh hưởng của khí hậu thay đổi, và chuẩn bị và trả lời cho sức khỏe cộng đồng tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên, sức khỏe cộng đồng dân chuyên nghiệp, đội chăm sóc sức khỏe các nhà cung cấp. và công chúng phải làm việc collaboratively để đạt được mục tiêu của trở thành những healthiest quốc gia trên trái đất này."

Khắp Quốc gia sức Khỏe Cộng đồng Tuần, công chúng khuyến khích để coi có tin tức trên Y Khoa là trang web và xã hội truyền thông trang. Thêm vào đó, trong suốt những tháng tư, vì sức Khỏe bộ Phận là sức Khoẻ Cộng đồng vấn Đề đoạn video đề tài chính của bệnh dại sẽ không khí trên Harford truyền hình Cáp đi vào thứ hai vào lúc 10:30AM và thứ ba lúc 7 GIỜ 30.

Trong Quốc gia sức Khỏe Cộng đồng Tuần, Harford Hạt sức Khỏe Phòng cũng sẽ đề nghị của nhân viên cơ hội để tham gia nhiều buổi thảo luận và các hoạt động trên nhiều sức khỏe liên quan topics, kể cả chất lượng tiến bộ, cũng như nội phản lực, tự tử liều lĩnh can thiệp, cá nhân và sức khỏe cộng đồng thăng chức. Nhân viên cũng sẽ tham gia các hoạt động đó là khuếch tăng hoạt động thể chất và tập thể dục.

Ký cam kết để giúp người Mỹ Healthiest Quốc gia trong Một thế Hệ, đi thăm trang web, www.apha.org/2030mà . Để biết thêm thông tin về sức Khỏe Cộng đồng Quốc gia Tuần, thăm www.nphw.orgmà . hay thăm Harford Hạt sức Khỏe Bộ trang web ở www.harfordcountyhealth.com

 

# # # # #

 

 

http://www.nphw.org/

Translated by Yandex.Translate and Global Translator