Những Người khỏe mạnh trong một Môi trường Lành mạnh

Không DÍN bệnh Viện vào ngày 3 hay Có thể 17

Sẽ không có một DÍN phòng khám vào thứ sáu, thứ 3 hoặc thứ Có thể 17. Sẽ có một y tá có những ngày này tuần cho bất kỳ vấn đề cấp bách. Hãy gọi cho chúng tôi để biết thêm thông tin hoặc để sắp xếp một cuộc hẹn. 410-612-1779.

Translated by Yandex.Translate and Global Translator