Những Người khỏe mạnh trong một Môi trường Lành mạnh

  • Đó là dự đoán là xấu mùa cho ve và tick-chịu bệnh tật. Hơn bao giờ hết, nó rất quan trọng để học làm thế nào để an toàn bỏ ve và biết các dấu hiệu và triệu chứng của tick cắn.

Translated by Yandex.Translate and Global Translator

Tin tức: Nơi nào các hóa chất độc hại trong thuốc lá đến từ đâu?

Từ nhà máy sản phẩm để phun—nơi làm hóa chất độc hại trong thuốc lá đến từ đâu? Với hơn 7.000 hóa chất trong khói thuốc hơn 70, trong đó có liên quan đến bệnh ung thư, nó cũng không có gì ngạc nhiên là thuốc lá có hóa chất độc hại gây ra cái chết và bệnh tật. Nhưng, nơi làm những hóa chất độc hại đến từ đâu? Và tại sao có quá [...]

Tiếp Tục Đọc Sách