Những Người khỏe mạnh trong một Môi trường Lành mạnh

Thuốc Lá Điều Trị Nhóm Ngày 30 Tháng Sáu 2017

Các Harford County sức Khỏe bộ Phận cung cấp những thuốc lá lớp học phí cho tất cả các người sử dụng thuốc lá ai muốn bỏ đi. Chúng tôi yêu cầu đăng ký trước cho cả lớp học. Nicotine vá, ngậm hoặc kẹo cao su có thể có sẵn không có chi phí cho những người đủ điều kiện. Để biết thêm thông tin hay đăng ký, gọi (410) 612-1781 ngày trong tuần, 8:00 sáng và 4:30 chiều.

Lịch trình cho Ngày 30 tháng sáu 2017

Translated by Yandex.Translate and Global Translator