Những Người khỏe mạnh trong một Môi trường Lành mạnh

  • Thống đốc Larry Hogan tuyên bố ngày 24-30, 2017 Zika nhận Thức Tuần để kêu gọi mọi người để thông tin và cung cấp thông tin về việc làm thế nào để tránh những Tên virus trước khi muỗi ra trong lực lượng đầy đủ. Nhấn để biết thêm thông tin.

Translated by Yandex.Translate and Global Translator

Carfentanil xác Định Mặt trong Ba thuốc trường Hợp–1 Frederick, 2 Anne luân đôn người dân chết. Giúp xuống MdDestinationRecovery.org

1 Frederick, 2 Anne luân đôn người dân chết. Giúp xuống MdDestinationRecovery.org Baltimore (ngày 21, 2017) – á phiện Hoạt động trung Tâm chỉ Huy này là nâng cao nhận thức của carfentanil mối đe dọa đến Maryland cộng đồng, sau ba người dân ở Anne luân đôn và Frederick quận chết trong rõ ràng quá liều từ những tổng hợp chất gây nghiện. "Carfentanil mới nhất là trong một chuỗi.

Tiếp Tục Đọc Sách

Zika Tuần nhận Thức - ngày 24-29 tháng tư, 2017

Zika có Thể Được Vượt Qua, Đồ Zika có thể được vượt qua, đồ từ một người với Zika của mình, các đối tác. Tình dục, bao gồm, và làm tình bằng miệng và chia sẻ các đồ chơi tình dục. Zika có thể được vượt qua, trong một mối quan hệ. Các khung thời gian phụ nữ và đàn ông có thể vượt qua Zika [...]

Tiếp Tục Đọc Sách

Nhớ Lại: Do Nhãn Lỗi

Do 15 mg, TUYÊN bởi C. O. Truxton: Nhớ lại Nhãn Lỗi về Tuyên bố sức Mạnh đối TƯỢNG: Dược, Bệnh nhân vấn ĐỀ: C. O. Truxton, Inc. là tự nguyện nhớ lại nhiều 70952A của Do máy tính Bảng, CƯỜNG, 15 mg, để những người tiêu dùng/dùng cấp. Các nhà sản xuất nhận được xác nhận khách hàng khiếu nại rằng một chai dán nhãn là do 15 mg đã được tìm thấy để [...]

Tiếp Tục Đọc Sách

Nhớ lại: phuong nguyen vu của Bé vào ban Đêm Mọc răng máy tính Bảng

Một số Lượng Mọc răng sản Phẩm: Nhớ lại – được Xác nhận Cao Cấp của Belladonna CẬP nhật 04/13/2017. FDA là cảnh báo cho người tiêu dùng của một nước tự nguyện nhớ lại của tất cả rất nhiều phuong nguyen vu của Em Mọc răng máy tính Bảng và phuong nguyen vu của Bé vào ban Đêm Mọc răng máy tính Bảng của nhà sản xuất, Chuẩn Vi công Ty, mà nằm ở Los Angeles. Vào ngày 10 tháng tư, các công ty nhận được FDA của chính thức [...]

Tiếp Tục Đọc Sách