Khỏe mạnh Người trong lành Mạnh Môi trường

Về Harford Hạt Cục Sức Khỏe

Chúng Ta Là Ai.

SONY DSC

Harford Hạt Y Khoa là địa phương vận hành cánh tay của Maryland Cục sức Khỏe và điều trị tâm thần (DHMH) trong Harford County và có trách nhiệm với vụ giao hàng của một rộng tầm preventive y tế thế dịch vụ, và môi trường y tế dịch vụ ... ... cho những công dân đang sống trong Harford County.

 

Sức Khỏe Phòng này đã 8 thiếu tá sư đoàn:

Ban quản trị

Behavioral Sức Khỏe

Chăm sóc sức mạnh và Outreach

Thế Dịch Vụ Y Tế

Môi Trường Y Tế

Sức Khỏe cộng đồng giáo dục và chấn Thương phòng ngừa

Division của Xã hội làm Việc (Con là dịch Vụ Y tế)

WIC (phụ Nữ, trẻ con thì và Trẻ em)

Đứng sau steve vì đằng từ 170 nhân viên Y tế bộ Phận cung cấp dịch vụ ở những địa điểm khác nhau khắp vùng này và sức Khỏe Cộng đồng Tâm ... ... ở Aberdeen, Tin không Khí, và Edgewood.

Chúng ta Khỏe sĩ Quan và đồng Quản trị Y

Đọc những bức Thư của những nhân Viên Y tế ở đây.

Sức Khỏe Bộ hoạt động dưới sức Khỏe Tướng và môi trường Luật của Annotated Mã của Maryland. Cộng thêm nữa, Chương 9, Bài báo XX, Khu 116 của Hạt Mã designates hội Đồng như Ban sức Khỏe. Đọc mã ở đây.

Sức Khỏe cộng đồng Luật và đạo lý trong Maryland

Nhấn ở đây để xem một danh sách sức khỏe cộng đồng luật và đạo lý trong Maryland đó là vĩ đại nhất tâm địa phương sức khỏe bộ phận. Tất cả Maryland luật pháp biên dịch vào Annotated Mã của Marylandmà . Hai bộ phận quan trọng nhất cho sức khoẻ cộng đồng đang luyện tập Sức Khỏe Tướng Quân và những Môi Trường Bài Báomà .Tất cả Maryland quy định là biên dịch vào mật Mã của Maryland quy định (COMAR).
COMAR Tựa 10 nó chứa các quy định mà nó có liên quan đến bộ sức Khỏe và điều trị tâm thần.
COMAR Tựa 26 nó chứa các quy định mà nó có liên quan đến bộ Môi trường.

mà .

Translated by Yandex.Translate and Global Translator