Những Người khỏe mạnh trong một Môi trường Lành mạnh

Sức khỏe cảnh Báo: ma Túy quá liều trong Harford County

Các Harford County Phòng y Tế là cảnh báo cho cộng đồng của các á phiện quá liều trong Quận Harford. Thuốc phiện bao gồm thuốc như ma túy, điều trị fentanyl, Percocet, OxyContin và Carfentanil. Carfentanil là 100 lần nữa chết người hơn fentanyl. Bấm vào đây để xem những hình ảnh lớn hơn.

Translated by Yandex.Translate and Global Translator