Những Người khỏe mạnh trong một Môi trường Lành mạnh

Báo Cáo Bệnh

Để báo cáo một phải khai báo/tình trạng báo cáo với các Quận Harford Phòng y Tế:

Trong giờ, thứ sáu, 8:00 sáng – 5:00 chiều, gọi 410-612-1774. Nếu không có một câu trả lời, vui lòng để lại tin nhắn và một người nào đó sẽ gọi lại cho bạn sớm nhất có thể.

Nếu bạn là một bác sĩ bệnh viện, chăm sóc y tế hay đây là một bệnh truyền nhiễm KHẨN cấpvà anh cần phải nói chuyện với các Bệnh Truyền nhiễm Chuyên gia vào cuộc gọi, xin vui lòng gọi 443-243-5726. Nếu bạn gọi hiện không trả lời ngay lập tức, xin vui lòng để lại tin nhắn và một người nào đó sẽ gọi lại cho bạn sớm nhất có thể. Nếu cuộc gọi này không phải là từ một nhân viên y tế, hay không phải là một trường hợp khẩn cấp, xin vui lòng gọi 410-612-1774, để lại một tin nhắn và một người nào đó sẽ gọi lại vào ngày làm việc tiếp theo.

Xem danh sách báo cáo bệnh Ở ĐÂY.

Translated by Yandex.Translate and Global Translator