Khỏe mạnh Người trong lành Mạnh Môi trường

Reportable Bệnh.

Để báo cáo một notifiable/reportable điều kiện cho Harford Hạt Cục sức Khỏe:

Trong công việc bình thường giờ, thứ hai-thứ sáu, 8:00 sáng. – 5:00 chiều, gọi 410-612-1774. Nếu không có ai trả lời, hãy để lại tin nhắn sẽ có ai đó gọi lại sớm nhất có thể.

Nếu anh là một bác sĩ giỏi của bệnh viện, chăm sóc cung cấp dịch vụ, ... hay đây là một bệnh communicable KHẨN cấpvà anh cần phải nói chuyện với Communicable Bệnh chuyên gia gọi, xin vui lòng gọi 443-243-5726. Nếu anh gọi là không trả lời ngay lập tức, làm ơn để lại tin nhắn sẽ có ai đó gọi lại sớm nhất có thể. Nếu nó không phải một cung cấp dịch vụ y tế, hay không phải là một trường hợp khẩn cấp, xin vui lòng gọi cho 410-612-1774, để lại tin nhắn sẽ có ai đó gọi lại cho anh tiếp theo công việc ngày hôm nay.

Xem danh sách reportable bệnh. Ở ĐÂYmà .

Translated by Yandex.Translate and Global Translator